Şartlar ve Koşullar

A- Otel, Rezervasyonun başlamasına veya devamına engel teşkil eden olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir nedenlerden dolayı rezervasyon iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

B- Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

C- Tüketici hizmetin başlangıcından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplan rezervasyon bedelinin %50 sini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını otele yapmayı kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.
D- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici hizmet başlangıcından tam 15-7 gün öncesine kadar hizmetin %50 sini 7 günden az bir süre kala ise hizmet bedelinin tamamını otele ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
E- Hizmetin başlamasına en son 15 gün öncesine kadar yapılan iptallerde otel tüketiciye o ana kadar ödediği ücretin tamamını iade eder.
F- Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları veya ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurum raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
G- Tüketici hizmet almadan önce yada esnasında almış olduğu hizmeti başkasına devir edemez. Otel bu durumda tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapmaz.
H- Otel gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetin başlamasından 25 gün evvel, kısmen veya tamamen iptal edebilir.
I- Tüketici, The Arkin Colony Hotel işletmekte olduğu markalar, tedarikçileri ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir. Tüketici verdiği onayı isteyeceği herhangi bir kanaldan iptal etmek isterse The Arkin Colony Hotel bilgilendirmeyi sonlandıracağını taahhüt eder.